Thay kính lưng iPhone XS Max

¥ 15,000 ¥ 10,000

  • Thời gian sửa chữa: 40-60 Phút.
Đặt ngay Cửa hàng xác nhận và liên hệ trực tiếp