Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 8 Plus

¥ 13,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone Xr

¥ 35,000