Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 5/5S/5SE/5C

¥ 2,000

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 6

¥ 3,000

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 6 Plus

¥ 3,000

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 6s

¥ 3,000

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 6s Plus

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 7

¥ 3,500

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 7 Plus

¥ 4,000

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 8

¥ 4,000

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone 8 Plus

¥ 4,500

Thay pin điện thoại Iphone

Thay pin iPhone X

¥ 6,000