Danh mục thay màn hình

Sale!

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 5s

¥ 3,500 ¥ 2,500

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 6

¥ 4,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 6 Plus

¥ 6,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 6s

¥ 5,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 6s Plus

¥ 8,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 7

¥ 7,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 7 Plus

¥ 12,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 8

¥ 10,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone 8 Plus

¥ 13,000
Sale!

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone X

¥ 30,000 ¥ 28,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone Xr

¥ 35,000

Thay màn hình điện thoại Iphone

Thay màn hình iPhone XS

¥ 35,000