Miếng Dán Chống Va Đập Cho iPhone X

¥1,500 ¥1,000

– Dán mới lần 2 được giảm 50%.

Thời gian sửa chữa :
  • Thay pin : 30 - 60 phút (tùy độ khó)
  • Thay màn hình: Từ 30 - 60 phút (tùy độ khó)
  • Thay mặt kính : 2 - 3 tiếng (tùy độ khó)
  • Sửa phần cứng: 1 - 3 ngày (tùy độ khó)
Miếng Dán Chống Va Đập Cho iPhone X

¥1,500 ¥1,000