DỊCH VỤ SỬA CHỮA

iPhone

iPad

Laptop

Mac

Watch

DỊCH VỤ MỞ KHOÁ IPHONE IPAD

KHOÁ KÍCH HOẠT

Mở khoá iCloud, tắt chế độ
Khoá Kích Hoạt tất cả iPhone, iPad.

SIM KHÔNG HỖ TRỢ

Mở mạng, unlock SIM iphone nợ mạng, báo mất, nợ cước ….

XOÁ MẬT KHẨU

Xoá mật khẩu màn hình iPhone, iPad. Hỗ trợ tất cả các loại iPhone, iPad

DỊCH VỤ MỞ KHOÁ MACBOOK

XOÁ ACTIVATION LOCK (HỖ TRỢ CHIP T2)

Mở khoá iCloud, tắt chế độ
Khoá Kích Hoạt tất cả Macbook.

GỠ MẬT KHẨU RECOVERY (HỖ TRỢ CHIP t2)

Xoá bỏ mật khẩu EFI , Recovery Macbook khi cài lại máy.

XOÁ ICLOUD MACBOOK (HỖ TRỢ CHIP T2)

Xoá mật khẩu màn hình & iCloud các loại Macbook, iMac ….

Our BestSellersBrowse All

Latest on SaleBrowse all

Weekly Featured ProductsBrowse all

Chi Phí Thấp Nhất

Xử Lý Nhanh Chóng

Bảo Hành Chính Hãng